ייפוי כוח לדרכון פורטוגלי להגשה בליסבון

 

[formidable id=17]

ייפוי כוח דרכון פורטוגלי
ייפוי כוח דרכון פורטוגלי

ייפוי כוח מהוא?

ייפוי כוח הוא למעשה מתן הרשאה לצד ג (מיופה הכוח) לעשות פעולה משפטית כל שהיא בשם אדם אחר. ישנם מספר סוגי ייפוי כוח שונים שנפרט בהמשך. חשוב לתת ייפוי כוח ספציפי ויעודי למשימה מסויימת ולא ייפוי כוח כללי מדדי, למשל פה במקרה שלנו ייפוי כוח יעודי להגשת התיק להתאזרחות על מנת לקבל דרכון פורטוגלי.

סוגי ייפוי כוח, ואיך זה עובד

ייפוי כוח נוטריוני:

לעיתים לפרוצדורות מסויימות נדרש ייפוי כוח נוטריוני. על הנוטריון לערוך את ייפוי הכוח , בנוסף לכך לוודא את כשירות המשפטית של החתומים על המסמך, ושאכן הם מבינים את המשמעות של חתימה על ייפויי כוח ומאשרים זאת, וכן וידוא שמתן ייפוי הכוח ניתם מרצון חופשי.

ייפוי כוח כללי:

ייפוי כוח כללי הוא למעשה מתן ייפוי כוח נרחב מאוד וכוח למיופה הכוח לעשות בשם אותו האדם ככול העולה על רוחו בכול תחום. ייפוי כוח כללי כזה מחייב חתימה במעמד נוטריון מעצם עוצמת הכוח שמעניק אדם על ידיי ייפוי כוח לצד ג.

ייפוי כוח למטרת ביצוע עסקאות בתחום המקרקעין:

לגבי פעולות כגון אלו , לרבות רישום בלשכת המקרקעין , מכיוון שמדובר בעסקאות בעל ערך ממוני רב, המחוקק שוב בא ומחייב חתימה מול נוטריון עם כל הדגשים שכבר הוסברו קודם. הסייג לדרישת הסף לחתימה מול נוטריון הוא במקרה שמיופה הכוח הינו עורך דין המייצג את נותן ייפוי הכוח.

ייפוי כוח בלתי חוזר:

מדובר בייפוי כוח המבטיח לפעמים זכות של  אדם מסויים. אפשר לבטלו על פי התנאים שנכתבו בייפוי הכוח עצמו. ייפוי כוח בלתי חוזר צריך להיעשות במחשבה רבה וחשוב לפרט ככול שניתן תנאי מפלט לייפוי כוח זה במקרים מסויימים ולכתוב זאת מפורשת בתוך הסכם ייפוי הכוח.

בקשת ייפוי כוח לדרכון פורטוגלי מה הכי מתאים ?

ייפוי כוח מיוחד

זה הייפוי כוח המתאים ביותר להליך ההתאזרחות שיאפשר לצד ג עורך דין או מכר להציג בקשת דרכון פורטוגלי עבורכם בליסבון למרשם האוכלוסין.

ייפוי כוח זה ניתן לטובת צד ג על מנת לבצע פעולה משפטית יעודית ומאוד מסויימת. כמובן שניתן להגדיר גם מספר משימות יעודיות באותו ייפוי הכוח , אך שוב שם המשחק הוא הגדרת ייעוד למשהו מצומצם ומפורט. ייפוי כוח זה איננו מצריך אימות מול נוטריון. ישנם מקרים מסויימים שכן אנו גם נצטרך לאמתו מול נוטריון אך על פי רוב זה ייפוי כוח שנעשה בין שני אנשים בגירים ללא צד ג שמאת זאת.

דוגמא לייפוי כוח ייעודי שהכנו עבורכם

ייפוי כח זה מתורגם לפורטוגזית ולאנגלית ומהווה דוגמא לפורט של ייפוי כוח ייעודי. אין באחריות איזי נשיונליטי כל אחריות משפטית לגבי שימושכם בפורמט זה , ואנו מציגים את המידע הזה כתרומה ודוגמא לאיך ייפוי כוח אמור להיראות.

המון בהצלחה בתהליך ההתאזרחות שלכם, וברוכים הבאים לאירופה !

 

 

 

          PROCURAÇÃO

(name)……….. casada, natural de
……………(local), ……………………..
(country), com residência habitual em
………………………………………..adress,
de nacionalidade …………………..
Nacionality, portador do passaporte
n.º…………….., emitido a………….. pelo
válido até …………………. constitui sua
bastante procuradora, com faculdade
de substabelecer, a Exma. שם מיופה כוח פה,

Portugal a quem confere os
mais amplos poderes forenses em
Direito Permitidos e os poderes
especiais para, na Conservatória
dos Registo Centrais, ao abrigo do
artº 6 da Lei 37/81, de 3 de
Outubro, requerer a aquisição da
nacionalidade portuguesa,
prestando se necessário, a declaração
para fins de inscrição de nascimento,
requer a fixação de nome, requerer a
emissão do certificado de registo
criminal, praticando e assinando tudo
o que seja necessário ao indicado
fim.—————-
Data:
Assinatura:____________________________

POWER OF ATTORNEY

(name)………………, married, born in
…………. (local), ……..(country), residin
at ……………………………………………….,
with ………… Nacionality, bearer of
passport no. ……………., issued on
…………, by …………, valid until
………………., hereby appoints, with full
powers to substitute, to ……..שם מיופה הכוח,

to each of whom is
granted the broadest powers of
legal representation permitted by
law and special powers to, under
article 6 of Law no.37/81, of 3
October, apply for the acquisition
of Portuguese Nacionality at
Central Registry Office, providing,
if necessary, the required declaration
for birth registration purposes, request
name assignment, performing and
signing all the documents which are
necessary for the referred purposes.
—————————–
Date:
Signature:_____________________________

 

[formidable id=17]
המומלצים
תוכן עניינים
לשיחה עם נציג
מאמרים אחרונים
פספורט או לא להיות

אזרחות פורטוגזית ? אזרחות  ספרדית ? או אזרחות צרפתית… .ידעתם שבאירופה יש כמעט 28 מדינות החברות בגוש.  לא פלא שבשנים האחרונות  תרים ישראלים רבים אחר

קרא עוד »
נדל"ן בספרד

דירה להשקעה בספרד לאחר עשור של קיפאון ומשבר שוק הנדל"ן בספרד חוזר להיות יעד למשקיעים אנו שואלים שוב ושוב מהן הזכויות שמקנה לנו דרכון אירופאי?

קרא עוד »
אזרחות פורטוגלית חובות

אזרחות פורטוגלית חובות, אנו מדברים ברוב הכתבות לגבי כל הזכויות של אזרחות פורטוגלית אבל מה עם החובות? אז מהן החובות האפשריות למחזיקי אזרחויות באשר הם?

קרא עוד »
דילוג לתוכן